Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma kaudelle 2023

1. Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on opastaa metsästäjiä metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja kehittää heidän ampumataitoaan sekä edistää ampumaurheilun harrastusta. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja kehittämään turvallista ja laadukasta ampumarataympäristöä.

Tappikankaan ampumaradalla noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja edistetään aktiivisesti viranomaisten toimintalupaehtojen vaatimusten noudattamista.

Ampumaratakausi 2023 toteutetaan normaalisäädösten puitteissa.

2. Ampumatapahtumat

Tappikankaalla järjestetään yleinen ampuvuoro tiistaisin kello 17.00-20.00 välisenä aikana huhtikuu-elokuu välisenä aikana. Valvontavuorot on jaettu jäsenseuroille. Seurat ovat velvoitettuja järjestämään valvojat tapahtumaan.

Jäsenseurojen omat ampumavuorot jaetaan seuraavasti:

  • Maanantai ja perjantai: Ylöjärven erämiehet
  • Keskiviikko: Pohjois-Ylöjärven metsästäjät ja Etelä-Kurun Eränkävijät
  • Torstai: Vasaman Erä

Valvontavuorot:

  • Huhtikuu: Etelä Kurun Eränkävijät
  • Toukokuu: Ylöjärven Erämiehet
  • Kesäkuu: Vasaman Erä
  • Heinäkuu: Pohjois-Ylöjärven Metsästäjät
  • Elokuu: Ylöjärven Erämiehet

Tapahtumat löytyvät tapahtumat välilehdeltä. Myös ampumakokeiden ja jousiampumakokeiden ajat. Ampumakokeita ja jousiampumakokeita järjestetään touko-lokakuun aikana yhteensä 12 kpl.

Jäsenseurat järjestävät omia ampumatapahtumia ja -kilpailuja omilla ampumavuoroillaan.

Ari Nieminen ylläpitää keskitetysti kilpailujen ja ampumatapahtumien ratavaraukset.

SRVA-radan käyttökoulutusta jatketaan toukokuun aikana seurojen ampumavuoroilla.

3. Talkoot

Yleiset talkoot järjestetään 17.5. kello 16.00 alkaen. Yleisen siisteyden lisäksi tarkastetaan turva-aidat sekä suojavallien ja rakenteiden kunto. Lisäksi järjestetään pienimuotoisempia talkoita erillisten kohteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Äänenvaimennuslevyt asennetaan hirviampumakoppiin.

4. Rakentaminen

Turvallisen ampumaharrastuksen edistämiseksi sekä meluhaittojen vähentämiseksi jatketaan suojavallien korotuksia tarvittaessa sekä uusitaan ampumasuojien äänen vaimennusta.

SRVA-rata saatetaan loppuun.

5. Hankinnat ja korjaukset

Ampumatoiminnan edellyttämät pienhankinnat toteutetaan tarpeen mukaan.

SRVA-radan loppuunsaattamisen hankinnat toteutetaan suunnitelman mukaan. Keskeiset hankkeet ovat ampumapaikan rakentaminen, käyttölaitesuojien viimeistely, aseiden säilytystelineet, istumapenkit sekä kulkua ohjaavat nauhat.

Hallitus valmistelee elektronisten taulujen hankintaa hirvirataa varten.

Hirviradan ajolaitteen moottori huolletaan ja tarvittaessa vaihdetaan.

6. Muut asiat

Viranomaisten tarvitsema tuki ampumatoimintaan sovitaan erikseen.

Tarve ja mahdollisuus kohdistusammuntoihin yleisten ampumailtojen ulkopuolella syys- ja lokakuussa on ympäröivässä yhteiskunnassa suuri. Ampumaratayhdistys tarkastelee mahdollisuutta järjestää valvottuja kohdistusammuntatilaisuuksia varsinaisten huhtikuu-elokuu yleisten ampumailtojen ulkopuolella syys-lokakuussa.

Jäsenseurojen ulkopuolisten radan käyttö kohdistukseen yleisen ampumaillan ulkopuolella sallitaan ainoastaan hallituksen jäsenen luvalla yhdistyksen jäsenen ollessa läsnä valvojana. Suorituksesta peritään vuosikokouksessa päätettävä korvaus.

Ampumavuorolla ampuvat ensisijaisesti kyseisen vuoron omaavat seuran jäsenet. Muilla on väistämisvelvollisuus. Ampuminen toisen seuran ampumavuorolla on mahdollista ammuntoja johtavan valvojan luvalla.

Ympäristöluvan uusimiseen tähtäävät alustava toimenpiteet aloitetaan yhteistoiminnassa ympäristöviranomaisen kanssa.

Tappikankaan ampumaratayhdistyksen säännöt päivitetään.

Tappikankaan ampumaratayhdistyksen internet -sivut luodaan.

Tappikankaan ampumarata, Tappikankaantie 50, 34140 Ylöjärvi
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!