Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma kaudelle 2024

1. Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on opastaa metsästäjiä metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja kehittää heidän ampumataitoaan sekä edistää ampumaurheilun harrastusta. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja kehittämään turvallista ja laadukasta ampumarataympäristöä.

Tappikankaan ampumaradalla noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja edistetään aktiivisesti viranomaisten toimintalupaehtojen vaatimusten noudattamista.

Ampumaratakausi 2024 toteutetaan normaalisäädösten puitteissa.

2. Ampumatapahtumat

Tappikankaalla järjestetään yleinen ampuvuoro tiistaisin kello 17.00-20.00 välisenä aikana huhtikuu-elokuu välisenä aikana. Valvontavuorot on jaettu jäsenseuroille. Seurat ovat velvoitettuja järjestämään valvojat tapahtumaan.

Jäsenseurojen omat ampumavuorot jaetaan seuraavasti:

  • Maanantai ja perjantai: Ylöjärven erämiehet
  • Keskiviikko: Pohjois-Ylöjärven metsästäjät ja Etelä-Kurun Eränkävijät
  • Torstai: Vasaman Erä

Valvontavuorot:

  • Huhtikuu: Etelä Kurun Eränkävijät
  • Toukokuu: Ylöjärven Erämiehet
  • Kesäkuu: Vasaman Erä
  • Heinäkuu: Pohjois-Ylöjärven Metsästäjät
  • Elokuu: Ylöjärven Erämiehet

Tapahtumat löytyvät tapahtumat välilehdeltä. Myös ampumakokeiden ja jousiampumakokeiden ajat.

Jäsenseurat järjestävät omia ampumatapahtumia ja -kilpailuja omilla ampumavuoroillaan.

Ari Nieminen ylläpitää keskitetysti kilpailujen ja ampumatapahtumien ratavaraukset.

Ampumakokeita ja samanaikaisesti jousiampumakokeita järjestetään touko-lokakuun aikana yhteensä 12 kpl.

SRVA-radan käyttökoulutusta jatketaan toukokuun aikana seurojen ampumavuoroilla.

3. Talkoot

Yleiset talkoot järjestetään 22.5. kello 16.00 alkaen. Yleisen siisteyden lisäksi tarkastetaan turva-aidat sekä suojavallien ja rakenteiden kunto. Lisäksi järjestetään pienimuotoisempia talkoita erillisten kohteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Äänenvaimennuslevyjen käyttöä tutkitaan ampumakopeissa.

4. Rakentaminen

Turvallisen ampumaharrastuksen edistämiseksi sekä meluhaittojen vähentämiseksi jatketaan suojavallien korotuksia tarvittaessa sekä uusitaan ampumasuojien äänen vaimennusta.

SRVA-rataa kehitetään edelleen.

5. Hankinnat ja korjaukset

Ampumatoiminnan edellyttämät pienhankinnat toteutetaan tarpeen mukaan.

SRVA-radan rakenteita kehitetään edelleen.

Hallitus valmistelee elektronisten taulujen hankintaa hirvirataa varten.

Hirviradan ajolaitteen moottori huolletaan ja tarvittaessa vaihdetaan.

6. Muut asiat

Viranomaisten tarvitsema tuki ampumatoimintaan sovitaan erikseen.

Ammunnan valvojien ohjeistus laaditaan ja koulutetaan. Erityistä huomiota tullaan laittamaan kohdistusradan ammuntojen ohjeistukseen ja valvontaan.

Tarve ja mahdollisuus kohdistusammuntoihin yleisten ampumailtojen ulkopuolella syys- ja lokakuussa on ympäröivässä yhteiskunnassa suuri. Ampumaratayhdistys tarkastelee mahdollisuutta järjestää valvottuja kohdistusammuntatilaisuuksia varsinaisten huhtikuu-elokuu yleisten ampumailtojen ulkopuolella syys-lokakuussa.

Jäsenseurojen ulkopuolisten radan käyttö kohdistukseen yleisen ampumaillan ulkopuolella sallitaan ainoastaan hallituksen jäsenen luvalla yhdistyksen jäsenen ollessa läsnä valvojana. Suorituksesta peritään vuosikokouksessa päätettävä korvaus.

Ampumavuorolla ampuvat ensisijaisesti kyseisen vuoron omaavat seuran jäsenet. Muilla on väistämisvelvollisuus. Ampuminen toisen seuran ampumavuorolla on mahdollista ammuntoja johtavan valvojan luvalla.

Ympäristöluvan edellyttämät vesikokeet toimitetaan sovitusti. Ympäristötarkastuksessa esiin nostettu pahvijätteen kierrätys järjestetään ohjeistuksen mukaisesti.

Tappikankaan ampumaratayhdistyksen säännöt päivitetään.

Tappikankaan ampumaratayhdistyksen internet sivuja ylläpidetään ja kehitetään ampujien tavoittamiseksi ja tiedon välittämiseksi.

Tappikankaan ampumarata, Tappikankaantie 50, 34140 Ylöjärvi
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!